Pozwolenie na wycięcie drzewa

Jak zdobyć pozwolenie na wycięcie drzewa

Ostatnie ustalenia ustawodawców w sprawie wycinania drzew na własnych posesjach zmieniały się dość często. Tutaj postaramy się zamieścić obecnie obowiązujący stan prawny dot. tego przedmiotu.

Obecnie ubiegać się pozwolenie na wycinkę należy w przypadku gdy obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm w przypadku innych gatunków drzew. W tych trzech przypadkach o pozwolenie na wycięcie drzewa (lub przycięcię korony powyżej 30% jej objętości) należy starać się w urzędzie miasta lub gminy właściwej dla danej posesji.

Dla ułatwienia zamieszczamy linki do wzorów dokumentów obowiązujących w niektórych pomorskich miastach i gminach:

Gdańsk: Urzad Miejski - BIP - Urząd Miejski w Gdańsku

Gdynia: Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów - BIP UM Gdynia

Jest w nim szeroko ale też w dość przystępny sposób opisany problem wycinania drzew i krzewów na terenie miasta.