Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na wycięcie drzew

Kiedy możemy wyciąć drzewo bez zawiadomienia urzędu?

Jeśli drzewa mają mniejszy obwód pnia niż wymagany dla pozwolenia (patrz: Pozwolenie na wycinkę drzewa ) musi być spełnionych jeszcze kilka warunków, aby obejść się bez pozwolenia z urzędu. Przede wszystkim drzewo nie może być wycinanie na potrzeby działalności gospodarczej. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że jeśli wycinamy drzewo w celu wybudowania jakiegoś rodzaju powierzchni użytkowej dla naszej lub cudzej działalności to musimy się o taką zgodę z urzędu miasta postarać.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione tzn.:

  1. obwody drzew są mniejsze niż wymagane dla pozwolenia,

  2. drzewo nie jest wycinane przez nas w celach zarobkowych - prowadzenia działalności gospodarczej,

Należy również sprawdzić, czy w koronie drzewa, które chcemy wyciąć nie bytują ptaki bądź inne chronione zwierzęta - jeśli tak jest - na jakiekolwiek zmiany musimy mieć zgodę dyrektora ochrony środowiska właściwego dla danego rejonu. Przepis ten można obejść wycinając drzewo poza sezonem lęgowym, to jest między 16 października, a ostatnim dniem lutego kolejnego roku.

Reasumując jeżeli drzewo ma odpowiednio mały obwód (jw.), nie jest wycinane w celach zarobkowych oraz nie bytują w nim zwierzęta lub ptaki, wówczas możemy je bez zezwolenia wyciąć nie narażając się na żadne konsekwencje.